A MAPER 2022-es PDC képzései

A képzések illusztrációit Sall Fanni készítette és a Magyar Permakultúra Egyesület tulajdonát képezik.

Négy PDC képzés indul 2022-ben a Magyar Permakultúra Egyesület szervezésében.

Az alap tematika minden képzésnél azonos, csak az oktató csapat és a képzés fókusza, valamint a helyszínek és az időbeosztás változó.

Mit nyújtanak a MAPER által szervezett permakultúrás tervezési PDC (Permaculture Design Course) képzések?

 • magyar szakemberek sok éves gyakorlati tapasztalatát, illetve több hazai permakultúrás gazdaság és helyszín megtekintési lehetőségét,
 • rendszerszintű szemléletet az összefüggések és kapcsolatok megismeréséhez,
 • módszertant a tervezési lépésekhez,
 • a szakmai részekbe (talaj, víz, növények, állatok, társadalmi struktúrák, mérési és tervezési módszertan) alap betekintést,
 • végül – a tanultak főpróbájaként –  végigkísérünk egy tervezési folyamaton facilitátorok segítségével.

A Magyar Permakultúra Egyesület neve alatt futó permakultúrás tervezési képzések messzemenőkig teljesítik a nemzetközi PDC képzések (minimum 72 tanórás) standardját.

A képzés elvégzéséről a hivatalos felnőttoktatási tanúsítványon túl angol nyelvű, nemzetközileg elismert igazolást adunk, amely lehetőséget biztosít a permakultúrás tanulmányok mélyebb szintű folytatására a világ bármely pontján. Az átadott alaptudást pedig kitartóan gyakorolva idővel képessé válhatunk jól működő permakultúrás rendszerek megtervezésére és működtetésére.

Fontosabb érintett témák: a permakultúra etikája, alapelvei, elméleti háttere, a tervezési folyamat módszertana, a permakultúrás rendszer energetikai folyamatai, vízgazdálkodása, ökológiai alapok, a talaj és a klíma szerepe,  terepi megfigyelés, természetben található mintázatok, permakultúra a kertészkedésben, gyümölcsészet, agroerdészet,  állattartás permakultúrás szemléletben, ökoépítészeti alapok, permakultúra társadalmi vonatkozásai, szociális aspektusok és közösségteremtés.

A fent felsorolt témákat minden MAPER PDC érinteni fogja, illetve a nemzetközi standardoknak megfelelően az alapvető tematika is hasonló lesz. Az egyes meghirdetett képzéseken azonban az azokat végigkísérő vezető oktatók tudásának, gyakorlati tapasztalatainak és érdeklődésének megfelelően más-más téma lesz hangsúlyosabb.

Kiknek ajánljuk a MAPER osztott képzéseit?

A négy hosszú hétvégét átölelő tematikus, osztott képzést olyanoknak ajánljuk, akik

 • nehezebben köteleződnek el egyszerre hosszabb időre,
 • tapasztalatot és tudást kisebb adagokban és több feldolgozási idővel szeretnének megszerezni,
 • rendelkeznek már területtel és/vagy komoly gazdálkodói szándékkal,
 • vagy munkájukból/végzettségükből eredően kapcsolatban állnak a mezőgazdasággal.

A két hetes intenzív kettéosztott és osztatlan képzéseket

olyanoknak ajánljuk, akik

 • kisléptékű megoldásokat keresnek és egyből a gyakorlatban szeretnék tanulni,
 • rendelkeznek már területtel és/vagy komoly vidékre költözési szándékkal,
 • betekintést kívánnak nyerni hazai élőfalu (ökofalu) lakóinak dolgos életébe,
 • szeretnének minél hatékonyabb és sikeresebb kisgazdaságot teremteni.

A képzés díja

Az oktatás normál díja 120 000 Ft, elfogadunk önként vállalt magasabb támogatói árat, valamint csoportos jelentkezés esetén 10% családi/pár kedvezmény kérhető, illetve szociálisan indokolt esetben támogatott helyre is lehet pályázni.

Az ellátási költségek képzésenként és helyszínenként, valamint egyeztetett igényenként változnak, bővebb tájékoztatás a részletes képzési hirdetésekben olvasható.


További részletekért kattints a képzés képére!

 

PDC I. osztott képzés: “Gyümölcsös erdőkert”

A képzés a kisebb léptékű, elsősorban önellátás célú gazdálkodási rendszerek megtervezéséhez és kialakításához szeretne segítséget nyújtani, nagy hangsúlyt fektetve azokon belül az évelő növényeken alapuló alrendszerekre, különösen az erdőkertek kialakításának lehetőségeire és a vízmegfogás praktikáira.

A képzés helyszínei között ennek megfelelően több különböző méretű és életkorú, önellátást megcélzó gazdaság, erdőkert és Lantos Tamás jóvoltából alkalmazkodó gyümölcsös is lesz. A képzés mindkét vezető oktatója maga is évek óta gyakorló gazdálkodó, saját erdőkerttel és erdőkert-tervezési tapasztalattal, ezen felül mindketten igazi növénybolondok is, ezért ezen a PDC-n egészen biztosan sok szó fog esni növényekről. Etelka ezen kívül az önellátás célzatú állattartásban, Zsuzsi pedig ökológiai és természetvédelmi témákban is jártas, így ezekről is garantáltan szó fog esni a képzés során.

Időbeosztás

 1. alkalom: június 17-19. Regina-kert (Gödöllő), Sára János (Pécel)
 2. alkalom: július 8-10. Valaha Tanya (Vértesacsa), Manna-erdőkert (Szár)
 3. alkalom: július 28-31. Lantos Tamás (Markóc), SztyeppeKert (Hosszúhetény)
 4. alkalom: augusztus (8-)10-14. Nagyszékelyi Füvészkert

A PDC I. osztott képzés résztvevőit végigkíséri: Kardos Etelka és Dr. Mag Zsuzsi, az egyes témákat előadó szakértők között lesz: Baji Béla, Dr. Farkas Judit, Dr. Gál Izóra, Kispitye Attila, Kulcsár Balázs, Lantos Tamás, Milánkovics Kinga, Pandur Zsanett, Dr. Szalai Zita, Varga Gábor.

PDC II. osztott képzés: “Árutermelő permakultúra”

A képzés a nagyobb léptékű, az önellátáson felül az árutermelést is célzó gazdálkodási rendszerek megtervezéséhez és kialakításához nyújt segítséget. Nagy hangsúlyt fektet azokon belül az egyes alrendszerekre és az ezek között, a gazdaságon belül zajló körfolyamatokra és energiaáramlásra. A képzés helyszínei között ennek megfelelően több különböző méretű és korú, önellátást és ezen felül árutermelést megcélzó gazdaság is lesz.

Időbeosztás

 1. alkalom: március 11-13. Valaha Tanya (Vértesacsa), Cinege Tanya (Törökbálint)
 2. alkalom: április 22-24. Pallagvölgyi Biokert (Kóspallag), Háromkaptár Biokert (Tahitótfalu)
 3. alkalom: június 10-12. MagosVölgy Ökológiai Gazdaság (Terény), Zsámboki Biokert (Zsámbok)
 4. alkalom: augusztus 24-28. Valaha Tanya (Vértesacsa), no-till gazdaságok (Szár, Kömlőd)

A PDC II. osztott képzés résztvevőit végigkíséri: Szilágyi Alfréd, Mészárosné Póss Anett, Tóth Eszter, Szlatényi Dóra és Dr. Gál Izóra, az egyes témákat előadó szakértők között lesz: Baji Béla, Kulcsár Balázs, Bruder Márton, Vukovich Daniella, Dr. Szalai Zita, Vajas Balázs, Varga Gábor, Dezsény Zoltán, Matthew Hayes.

PDC III. osztatlan képzés: “Visnyeszéplaki önellátás”

Fókuszban az élelmiszer- és vízönellátás

2022. július 9-24.

Mit nyújt a képzés?

 • Az általános tematikán túl hangsúlyt kap az alternatív talajkímélő gazdálkodás, portán belüli és táji léptékű vízgazdálkodás, energiakímélő növénytermesztés, állattartás, humánökológia, ember kiemelt szerepe a tájban,
 • a mélyebb megértéséhez pedig gyakorlati helyszíneket biztosítunk (Visnyeszéplaki családok, gazdálkodók, kézművesek, mintagazdaságok)
 • a tervezési folyamat valós projekteken keresztül válik megtapasztalhatóvá , melyet ez alkalommal a Zselicségi Tájvédelmi Körzet szélén található élőfalu területén dolgozhattok ki, tanulótársaitok és az oktatók bevonásával.

A PDC III. intenzív osztatlan képzés résztvevőit végigkíséri: Csengey András, M. Póss Anett és Tuba Máté.
Az egyes témákat előadó szakértők között lesz: Baji Béla, Dr. Szalai Zita, Dr. Gál Izóra, Kovács Károly Zoltán, Dr. Mag Zsuzsi, Vajas Balázs, Blázer József, Varga Gábor, Pőcze Vilmos (Pártha dász), Orbán Géza coach, Dr. Farkas Judit, és sokan mások.

PDC IV. kettéosztott képzés: “Visszatérés a kisközösségekbe”

A részletes tematika itt található.

Újdonság idén a közösségi szemléletű PDC IV., amely – az általános tematikán túl – nagy hangsúlyt fektet a permakultúra “people care” elvére, vagyis az emberi társadalmakról, közösségekről, egyénekről való gondoskodásra. Szó lesz a közösségi együttélésről illetve megoldásokról, egyéni és közösségi jóllétről, emberi kapcsolatokról a közösségen belül, vagyis a permakultúra szociális aspektusairól, valamint a szigetszerű üzemmódokról. A képzés arra is választ nyújthat, hogyan tudunk az önellátáson túl kiskörös termelési rendszereket felépíteni.

A képzés helyszíne két működő kisközösség élettere: az első héten a Pécselyhez közeli Hideg-hegyi Menedék, a másodikon a Nyimi Öko Közösség.

A Hideg-hegyi Menedék közösségi és élettér egyben, a képzés alatt a fennállásuk négy éve alatt összegyűlt, és több szempontból szigetszerű működésük tapasztalataiba nyernek betekintést a résztvevők: az itt alkalmazott szelíd technológiákba, az erodálódott talaj regenerálásába, vízmegtartási és különböző ökoépítészeti megoldásokba, valamint a közösségi együttélés rendszereibe.

A Nyimi Öko Közösség fennállásának 10 éves gyakorlati tapasztalatait osztja meg a résztvevőkkel, külön hangsúlyt fektetve a közösségi fenntarthatósági szempontokra. Szó lesz a közösségekben felmerülő konfliktusok megoldási eszközeiről, módszertanáról, az egészség és lelki harmónia megőrzéséről, a természet és az ember kapcsolatáról, és a közösségek közötti hálózatosodás fontosságáról, és a közösség hálózatosodásban szerzett nemzetközi, és magyar tapasztalatairól. A kéthetes képzés részét képező permakultúrás tervezési munka is itt zajlik a közösség, és a leendő ökofalu területén, az első felépült ház környezetében.

A képzés ideje:

 1. hét: július 3.- júlus 9. : Hideg-hegyi menedék (Pécsely)
 2. hét: augusztus 8.-augusztus 14.: Nyimi Öko Közösség

A PDC IV. kettéosztott képzés résztvevőit végigkíséri: szakmai szempontból Mihály Melinda és Milánkovics Kinga, valamint a házigazdák a helyszíneken: Tőgyi Balázs és Sall Fanni.

Az egyes témákat előadók között főként helyben elérhető szakértők lesznek.

fb-share-icon

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük