Projektek

A munkacsoport tagjainak futó permakultúrás kutatási projektjei:

 

A lezárult projektek eredményét a tudástárban megosztjuk!

Konvencionális, ökológiai és permakultúrás gazdálkodási rendszerek ökoszisztéma-szolgáltatásainak és fenntarthatóságának komplex értékelése.

A téma aktualitása, jelentősége:

Sok tanulmány foglalkozott az elmúlt években a mezőgazdaság természeti erőforrásokra gyakorolt hatásaival, és több koncepció is kialakult, hogy hogyan lehetne harmonizálni az ökoszisztémák fennmaradását a termelési igényekkel. Az egyik ilyen koncepció a fenntarthatóság, és a fenntartható mezőgazdaság. A mezőgazdaságban is több évtizede megjelent ez a koncepció, sokféleképpen próbálták a gyakorlatban megvalósítani, és megtalálni az elveihez hű megoldásokat, technológiákat. A másik kialakult koncepció az ökoszisztéma-szolgáltatások figyelembevétele a gazdálkodás során. A két koncepció célkitűzései nagyon hasonlóak, mindkettő a mezőgazdaság funkciói közti egyensúly megteremtésére és az ember környezetre való hatásának harmonizálására törekszik, csupán más fogalmi és koncepcionális keretek közt. A közös probléma, hogy hogyan lehet mérni és kimutatni a társadalom felé, hogy az egyes gazdaságok mennyire tudnak megfelelni ezeknek az elveknek a gyakorlatban. Ezért nagyon termékeny kutatási területnek tűnik a két irány egymáshoz való viszonyának, az átfedéseknek és eltéréseknek vizsgálata, illetve a permakultúrás, az ökológiai, illetve a konvencionális szemléletben művelt gazdaságok fenntarthatósági teljesítményének és ökoszisztéma-szolgáltató képességének összehasonlítása.

Célkitűzések: