Partnerek

Az AFINET (Agroerdészeti Innovációs Hálózatok) projekt célja a klímaadaptív mezőgazdasági termelés megvalósítása innovatív agrár-erdészeti gyakorlat elterjesztésével. A hazai Agroerdészeti Hálózat tagjai gazdálkodók, döntéshozók, szaktanácsadók, hatósági szakemberek és kutatók, akik agrárerdészettel foglalkoznak. Az Európa-szerte alakuló hálózatok egymással összeköttetésben működnek. A hálózatokon belüli közös munka célja az, hogy az agroerdészettel kapcsolatban tapasztalt kihívások, nehézségek megoldását segítsék elő azáltal, hogy összeköttetést teremtenek az agroerdészettel foglalkozó gazdálkodók, szakemberek között és hozzáférést biztosítanak számukra a bevált, jól működő, helyben adaptálható gyakorlatokhoz.

A Magyar Permakultúra Egyesülettel szakmai rendezvények alkalmával kerültünk kapcsolatba, ahol megállapítottuk, hogy szemléletünkben, céljainkban és termesztési rendszereinkben sok közös vonás fedezhető fel. A permakultúra és az agroerdészet közös problémáinak, nehézségeinek megoldása érdekében ezért igyekszünk egymást támogatva tenni.

 

A Gyüttment fesztivál egy nagyon jó kezdeményezés a vidékre leköltözőknek a tudásmegosztásra, ismerkedésre, találkozásokra. A 2016-os évben Baji Béla és Szilágyi Alfréd tartott előadást, majd workshopot.

 

A GATE Zöld klub a 90-es években indult hallgatói kezdeményezésből kialakult civil egyesület, amely elsősorban környezet- és természetvédelemmel foglalkozik, azon belül is leginkább környezeti neveléssel. Aktívan próbálja az egyetemi hallgatók és a gödöllői lakosság szemléletét formálni, környezeti tudatosságát növelni. A MAPER-ral több közös program is megvalósult, a kutatói kerekasztal-beszélgetést, és az első Permakultúra Szimpóziumunkat is támogatta, és a 2017-es tavaszi Zöld Forgatagon is részt vett több tagunk előadásokkal. Reméljük, hogy ez a kapcsolat a jövőben is megmarad, hiszen azóta a GATE Zöld Klub szervezésében elindult egy Erdőkert kialakítása az egyetem területén, amit egy több éves biokert művelése előzött meg, a hallgatók tehát az elméleti érdeklődésen túl igyekeznek gyakorlati tapasztalatokat is szerezni.

 

A Permafórum a permakultúra iránt érdeklődő lelkes amatőrökből verbuválódott online közösség. 2011-ben hívta életre Baranyai Vitália és Székely Gergő. Az elmúlt években a közösség összefogásából formálódott a weboldal és gazdagodott a tartalom. A fórum olvasói és felhasználói nagyrészben tapasztalati információkból meríthetnek, miközben élvezhetik egy kultúrált közösség baráti hangú, erőszakmentes kommunikációját. Bármi kérdésed van, valaki nagy valószínűséggel tud rá válaszolni. A fórumozás mellett minden felhasználónak blog írásra is van lehetősége. A legnépszerűbb blogokat Mag Zsuzsi és Ecovitka írják, erdőkertről, a permakultúra tágabban értelmezett világáról, talajról vagy ami épp kikívánkozik belőlük. Ha érdekes cikkeket olvasnál hazai és külföldi szerzők tollából, olvass bele a Magazinba. A közösség nagy érdeme számos külföldi irodalom és videó fordítása.
Baranyai Vitália, alapító

Egyesületünk sok tagja egyúttal fórumtag is, így igyekszünk itt is hírt adni magunkról, és a programjainkat is próbáljuk majd itt is kommunikálni, amennyire az energiánkból futja. Az egyesület és a fórum tehát két külön kezdeményezés, a fórum inkább egy informális tudásmegosztó platform, míg az egyesület inkább egy hivatalos platformot szeretne képezni. Viszont sok dologban együttműködünk, és mind egy hajóban evezünk.