Tervezés

A permakultúra egyik megfogalmazása: a fenntartható emberi környezet létrehozását segítő etikus tervezési rendszer. 

Szeretettel köszöntünk a Magyar Permakultúra Egyesület (MAPER) Tervezői munkacsoportjának oldalán. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen kerestek meg bennünket a legváltozatosabb kérésekkel, amelyek arra irányulnak, hogy segítsünk a permakultúrás elképzeléseitek ökologikus, holisztikus szemléletű megtervezésében, megvalósításában, esetleg az utánkövetésében.

A MAPER 2020-ban megalakította tervezői munkacsoportját, amely arra hivatott, hogy a megnövekedett számú permakultúrás tervezési és szaktanácsadási igényekre szervezett formában tudjunk választ adni.

A permakultúrás tervezés (terület- vagy szociális alapú) rendkívül összetett feladat, amely során a megrendelő elképzelésének, igényének megfelelően, az adottságokat (klíma, táj, domborzat; szomszédos hatások; egyéni életciklus; időkorlát; anyagiak; emberi, szervezeti, társadalmi és gazdasági környezet; erőforrások; múlt/jelen/jövőkép stb.) figyelembe véve tervezzük meg a természetbe legkevesebb beavatkozással járó, legkevesebb befektetést igénylő, mégis a legtöbb eredményt biztosító, fenntartható életteret (lakóhely, élelem, energia), permakultúrás rendszert, amelyben helyet kaphat a növénytermesztés, az állattenyésztés, a víz- és energiagazdálkodás, az ökoépítészet, a társadalmi és közösségi aspektusok és sok más.

A nem területalapú (szociális) tervezés esetén a permakultúrás rendszer tervezése segíthet egyént (élettervezés, évtervezés, párkapcsolati/családi működési modell stb.), közösséget (projektek, teljes szervezetfejlesztés, integráció, munkacsoportok, rendezvények stb.) és egyéb szervezetet (intézmény, cég: működési modell, döntési folyamatok, piaci részvétel, hatékonyság, szervezeti hierarchia, szervezetfejlesztés stb.).

A tervezésről bővebben a lap alján találsz információt.

Az alábbi típusú tervezési feladatokat vállaljuk, ezek közül tudsz választani

1.) Egyéni megkeresés

Egyedi díjazás, megbeszélés alapján. 

 • Permakultúrás szaktanácsadás helyszínre kiszállással (1 fő tervező) – díjazás megegyezés szerint
 • Permakultúrás Rendszer Tervezése A-tól-Z-ig (felelős) vezető tervezővel és szükség szerint bevont szakemberekkel, akik végigkísérik a projektet a kezdeti felméréstől a végleges terv megvalósításán át egészen az utánkövetésig (komplex szolgáltatás) – díjazás megegyezés szerint
 • Online konzultáció a megadott válaszok alapján, igény szerint, előkészítés után 1-2 óra

2.) Közösségi megkeresés

Egyéni elbírálás alapján. A MAPER tagjai részvételével egy vezető tervező segítségével. Tartalmazhat ötletelést, tervezést, megvalósítást, utógondozást.

 • Közösség részére tervezés: csoportos tervezés (2-5 fő tervező) szociális alapon – csökkentett díjazás megegyezés szerint

 

Permakultúrás projektek (egyéni, közösségi) terveztetéséhez kérjük, válaszolj az alábbi kérdésekre, add meg a kért információkat, ezáltal képet kaphatunk a feladat nagyságáról, jellegéről, és el tudjuk dönteni, hogy ki vállalja el a tervezési feladatot. Minél többet tudunk, annál többet segíthetünk!

A területről:

 • Hol található a terület (melyik település, külterület vagy belterület)?
 • Helyrajzi szám
 • Mi a területi besorolása (kiskert, szántó, legelő stb.)?
 • Mekkora a terület (ha, m2, HRSZ, GPS)?
 • Területi adottságok (domborzat, jellemző növényzet, föld típusa, terület múltja stb.)?
 • Külső környezete (szomszédos területek)?
 • Külső hatások (jellemző időjárási sajátosságok)?

Milyen jellegű a megkeresés:

 • Van-e konkrét terv, ötlet? Mik az elképzelések (pl. családi ház és/vagy kert, telken erdőkert, állattartás, közösségi tér kialakítása stb.)? – néhány mondat terjedelemben
 • Milyen permakultúrás ismeretekkel rendelkezel (kezdő, középhaladó, haladó)?
 • Milyen jellegű segítségre számítasz (csak tervezési vagy kertészeti feladatokban, megvalósításban, a projekt utánkövetésében is)?
  • Kertészeti tanácsadás (növények, fajok, ültetés, termesztés stb.)
  • Szélesebb körű mezőgazdasági tanácsadás
  • Konkrét szaktanácsadás (egy bizonyos szakterületen)
  • Teljeskörű permakultúrás rendszer tervezése
 • Milyen életszakaszodban vagy (család, munka…)?

Egyéb fontos:

 • Van-e időkorlát (kezdés időpontja, megvalósítás ideje…)?
 • Saját energiaforrások (mennyi idő van rá, energia, hozzáértés, eszközök)? 
 • Anyagilag mennyit tudsz a projektre szánni (nagyságrendileg – tól -ig – kivitelezésre)?

Tervezési típus választása:

 • Melyik típusú tervezésre van szükséged (permakultúrás szaktanácsadás / permakultúrás rendszertervezés / közösség részére történő tervezés)?

A Permakultúrás Tervezési Módszerről bővebben

A tervezés kulcsfontosságú a permakultúrában, egyfajta híd az etikák, elvek, elmélet és a gyakorlat között, segíti a szemlélet megvalósítását az életünkben.

A permakultúra nem egy specifikus recept, hogy mit kell tennünk, inkább egyfajta állandó folyamata a természet változó körülményeihez való harmonikus alkalmazkodásnak, amely egy folyamatosan bővülő eszköztárat kínál, hogy segítsen minket a komplex tervek kidolgozásában.

 • Megfigyelés

A tervezés folyamatának első része a terület/projekt megfigyelése, felmérése, adatgyűjtés és a szükséges háttérkutatások elvégzése. Nem jelentéktelen folyamat, hiszen minden jövőbeni döntésünket ezekre az információkra alapozzuk.

A megfigyelések során egyrészt vizsgálni kell az adott területet (szektor- és zónaanalízis; talajfelmérés; vízrajz/vízgazdálkodás felmérése; domborzat megfigyelése; flóra és fauna felmérése; külső hatások, mint szél, nap befolyása stb.), másrészt a környéket (domborzat), a tájat, a települést, a lehetséges erőforrásokat, infrastruktúrát és a meglévő elemeket. Sok információval szolgálnak a zord időjárási körülmények közötti megfigyelések (heves esők, szélviharok, aszály, fagy, hó, tűz).
Nem területalapú tervezés esetén nehéz általánosítani a megfigyelendőket, de ilyen pl. a csoportdinamika, az egyének, a közösség/szervezet/cég múltja, jelene, jövőképe, a munka- és döntési folyamatok, az emberi és más erőforrások, a szűkebb-tágabb társadalmi környezet, a piac stb…

 • Információ elemzése

A második nagy szakasz az összegyűjtött információ elemzése, melynek során meghatározzuk a tervezendő rendszer céljait, funkcióit, határait, alrendszereit, elemeit, és megvizsgáljuk ezeket a permakultúrás etikák és elvek szemszögéből.

 • Tervezés

A tervezés a kiválasztott elemek és alrendszerek koherens rendszerbe illesztése, integrációja a kiválasztott funkciók és célok alapján. Az elemek olyan elhelyezése, hogy lehetőleg maximalizáljuk az egymás közötti kapcsolatok pozitív hatásait. A terveket az alaptérkép és a különböző rétegek segítségével konkrét alaprajzokba öntjük, amelyen pontosan meghatározzuk az elemeket és azok helyét. Ezután következhet a megvalósítási és a pénzügyi tervezet elkészítése.
Nem területalapú tervezésnél ugyanúgy van tervezési dokumentáció, csak ebben emberek, munkafolyamatok, a szervezeti felépítés és olyan egyéb elemek fognak megjelenni, amelyek az adott projektben relevánsak.

 • Megvalósítás

A következő lépés a megvalósítás, a fenntartás, az értékelés és a visszahatások. A permakultúrás tervezés egyik alapelve, hogy lehetőleg az időnk 80%-át szánjuk a tervezésre és a megvalósításra, és csupán 20%-át a fenntartásra.