Tervezés

A permakultúra egyik megfogalmazása: a fenntartható emberi környezet létrehozását segítő etikus tervezési rendszer. 

Szeretettel köszöntünk a Magyar Permakultúra Egyesület (MAPER) Tervezői munkacsoport oldalán. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen kerestek meg bennünket a legváltozatosabb kérésekkel, amelyek arra irányulnak, hogy segítsünk a permakultúrás elképzeléseitek ökologikus, holisztikus szemléletű megtervezésében, megvalósításában, esetleg az utánkövetésében.

A MAPER 2020-ban megalakította tervező munkacsoportját, amely arra hivatott, hogy a megnövekedett számú permakultúrás tervezési és szaktanácsadási igényekre tudjunk szervezett formában választ adni.

A permakultúra tervezés (terület- vagy szociális alapú) rendkívül összetett feladat, ahol a megrendelő elképzelésének, igényének megfelelően, az adottságokat (klíma, táj, domborzat, szomszédos hatások, egyéni életciklus, időkorlát, anyagiak, emberi-, szervezeti-, társadalmi-, és gazdasági környezet, erőforrások, múlt/jelen/jövőkép, stb…) figyelembe véve tervezzük meg a természetbe legkevesebb beavatkozással járó, legkevesebb befektetést igénylő, mégis a legtöbb eredményt biztosító, fenntartható életteret (lakóhely, élelem, energia), permakultúrás rendszert, amiben helyet kaphat a növénytermesztés, az állattenyésztés, a víz- és energiagazdálkodás, az ökoépítészet, a társadalmi és közösségi aspektusok és sok más.

A nem terület alapú (szociális) tervezés esetén a permkultúrás rendszer tervezése segíthet egyént (élettervezés, év tervezés, párkapcsolati/családi működési modell, stb…), közösséget (projektek, teljes szervezetfejlesztés, integráció, munkacsoportok, rendezvények, stb…) és egyéb szervezetet (intézmény, cég: működési modell, döntési folyamatok, piaci részvétel, hatékonyság, szervezeti hierarchia, szervezetfejlesztés, stb…).

A tervezésről bővebben a lap alján találsz információt.

Az alábbi típusú tervezési feladatokat vállaljuk, ezek közül tudsz választani

1.) Egyéni megkeresés

Egyedi díjazás, megbeszélés alapján. 

 • Permakultúrás szaktanácsadás helyszínre kiszállással (1 fő tervező) – díjazás megegyezés szerint
 • Permakultúrás Rendszer Tervezése A-tól-Z-ig (felelős) vezető tervezővel és szükség szerint bevont szakemberekkel, akik végigkísérik a projektet a kezdeti felméréstől a végleges terv megvalósításán át egészen az utánkövetésig (komplex szolgáltatás) – díjazás megegyezés szerint
 • Online-konzultácó a megadott válaszok alapján, igény szertint, előkészítés után 1-2 óra

2.) Közösségi megkeresés

Egyéni elbírálás alapján. A MAPER tagjai részvételével egy vezető tervező segítségével. Tartalmazhat ötletelést, tervezést, megvalósítást, utógondozást.

 • Közösség részére tervezés: csoportos tervezés (2-5 fő tervező) szociális alapon – csökkentett díjazás megegyezés szerint

 

Permakultúrás projektek (egyéni, közösségi) terveztetéséhez, kérjük válaszolj az alábbi kérdésekre, add meg a kért információkat, ezáltal képet kaphatunk a feladat nagyságáról, jellegéről és el tudjuk dönteni, hogy ki vállalja el a tervezési feladatot. Minél többet tudunk, annál többet segíthetünk!

A területről:

 • Hol található a terület (melyik település, külterület vagy belterület)?
 • Helyrajzi szám
 • Mi a területi besorolása (kiskert, szántó, legelő, stb.)?
 • Mekkora a terület (ha, m2, HRSZ, GPS)?
 • Területi adottságok (domborzat, jellemző növényzet, föld típusa, terület múltja, stb..)?
 • Külső környezete (szomszédos területek)?
 • Külső hatások (jellemző időjárási sajátosságok)?

Milyen jellegű a megkeresés:

 • Van-e konkrét terv, ötlet? Mik az elképzelések (pl. családiház és/vagy kert, telken erdőkert, állattartás, közösségi tér kialakítása stb.)? – néhány mondat terjedelemben
 • Milyen permakultúrás ismeretekkel rendelkezel (kezdő, középhaladó, haladó)?
 • Milyen jellegű segítségre számítasz (csak tervezés vagy kertészeti feladatokban, megvalósításban, a projekt utánkövetésében is)?
  • Kertészeti tanácsadás (növények, fajok, ültetés, termesztés, stb)
  • Szélesebb körű mezőgazdasági tanácsadás
  • Konkrét szaktanácsadás (egy bizonyos szakterületen)
  • Teljeskörű permakultúrás rendszer tervezése
 • Milyen életszakaszodban vagy (család, munka…)?

Egyéb fontos

 • Van-e időkorlát (kezdés időpontja, megvalósítás ideje…)?
 • Saját energia források (mennyi idő van rá, energia, hozzáértés, eszközök)? 
 • Anyagilag mennyit tudsz a projektre szánni (nagyságrendileg – tól -ig – kivitelezésre)?

Tervezési típus választása

 • Melyik típusú tervezésre van szükséged (permakultúrás szaktanácsadás / permakultúrás rendszertervezés/ közösség részére tervezés?

Tervezői megkeresés indítása

A fentiek figyelembe vételével tervezői megkeresés céljából kapcsolatot ezzel a hivatkozással lehet felvenni.

A Permakultúrás Tervezési Módszerről bővebben

A tervezés kulcsfontosságú a permakultúrában, egyfajta híd az etikák, elvek, elmélet és a gyakorlat között, segíti a szemlélet megvalósítását az életünkben.

A permakultúra nem egy specifikus recept, hogy mit kell tennünk, inkább egyfajta állandó folyamata a természet változó körülményeihez való harmonikus alkalmazkodásnak, amely egy folyamatosan bővülő eszköztárat kínál, hogy segítsen minket a komplex tervek kidolgozásában.

 • Megfigyelés

A tervezés folyamatának első része a terület/projekt megfigyelése, felmérése, adatgyűjtés és a szükséges háttérkutatások elvégzése. Nem jelentéktelen folyamat, hiszen minden jövőbeni döntésünket ezekre az információkra alapozzuk.

A megfigyelések során egyrészt vizsgálni kell az adott területet (szektor és zóna analízis, talajfelmérés, vízrajz/vízgazdálkodás felmérése, domborzat megfigyelése, flóra és fauna felmérése, külső hatások, mint szél, nap befolyása stb.), másrészt a környéket (domborzat), a tájat, a települést, a lehetséges erőforrásokat, infrastruktúrát és meglévő elemeket. Sok információval szolgálnak a zord időjárási körülmények alatti megfigyelések (heves esők, szélviharok, aszály, fagy, hó, tűz).
Nem terület alapú tervezés esetén nehéz általánosítani a megfigyelendőket, de ilyen pl. a csoport dinamika, az egyének, a közösség/szervezet/cég múltja, jelene, jövőképe, munka-, és döntésifolyamatok, emberi- és más erőforrások, szűkebb-tágabb társadalmi környezet, piac, stb…

 • Információk elemzése

A második nagy szakasz az összegyűjtött információk elemzése, mely során meghatározzuk a tervezendő rendszer céljait, funkcióit, határait, alrendszereit, elemeit és megvizsgáljuk ezeket a permakultúrás etikák és elvek szemszögéből.

 • Tervezés

A tervezés a kiválasztott elemek és alrendszerek koherens rendszerbe illesztése, integrációja, a kiválasztott funkciók és célok alapján. Az elemek olyan elhelyezése, hogy lehetőleg maximalizáljuk az egymás közötti kapcsolatok pozitív hatásait. A terveket az alaptérkép és a különböző rétegek segítségével, konkrét alaprajzokba öntjük, melyben pontosan meghatározzuk az elemeket és azok helyét. Ezután következhet a megvalósítási és a pénzügyi tervezet elkészítése.
Nem terület alapú tervezésnél ugyanúgy van tervezési dokumentáció, csak ebben emberek, munkafolyamatok, szervezeti felépítés, egyebek, ami az adott projektben releváns, fog megjelenni.

 • Megvalósítás

A következő lépés a megvalósítás, a fenntartás, az értékelés és a visszahatások. A permakultúrás tervezés egyik alapelve, hogy lehetőleg az időnk 80%-át szánjuk a tervezésre és a megvalósításra, és csupán 20 %-át a fenntartásra.