Térkép

MAPER térképes adatbázis céljai:

  • Egyik fő cél, hogy mindenki találhasson a közelében helyeket, embereket, akikhez kapcsolódhat
  • Segít tájékozódni a hazai permakultúra mozgalom helyzetéről; 
  • Kiinduló hely, ahonnan el lehet érni helyek honlapjait, bemutatkozó videóit, stb.
  • Segít megtalálni azokat a helyszíneket, akik fogadnak önkénteseket/alkalmasak szakmai gyakornokok fogadására (pl. WOOF), program tartásra, illetve információt nyújt arról is, hogy mely helyek látogathatók
  • MAPER tervezők a térkép segítségével könnyebben tudnak látogatásra javasolt helyszíneket ajánlani

Térkép kategóriák:

Magonc (Kezdő, ez egy teljesen új kategória): érdeklődés és kapcsolódni vágyás elegendő, ebbe a kategóriába kezdők is csatlakozhatnak nyugodtan. Már a kezdeti lépésekről, kísérletekről lehetőség van feltenni valamit, aki szeretne – amennyiben vannak ilyenek. Nem feltétlenül csak hely, hanem emberek is lehetnek projekt nélkül. 

Jelentkezés: Ennél a kategóriánál egy nagyon egyszerű google-form kitöltésével történik, viszont a pártolói MAPER tagság itt is feltétel (erről június 7.-ei egyesületi havi zoomon szavaztunk). A magoncokért a MAPER nem vállal felelősséget, nincs minőségbiztosítás.

Csemete (Haladó): akinél permakultúrás elemek megjelennek, van valamennyi ismerete, de nem régóta csinálja. Milyen egy tipikus csemete: minimum 1-2 éve csinálja, nincs feltétlenül PDC-je, de nagyjából tudja, mi az a permakultúra, nem csak mulcsoz. Alkalmaz jellegzetes permakultúrás elemeket, módszereket (pl. befőzés, vízgyűjtés, fűszerspirál) de azok még nem álltak össze komplex rendszerré.

Jelentkezés: Pártoló MAPER tagság itt is feltétel (de egyes, egyedi esetekben ettől eltekinthetünk). Ez esetben a jelentkezéshez már egy kicsit komplexebb google-formot kell kitölteni, ezután egyvalaki (egy liget, vagy rendes tag) meglátogatja a kertet (Régebben úgy volt, hogy ehhez a kategóriához egy liget ajánlása kellett, de ezt a kitételt kivettük, ne azon múljon, hogy ki kit ismer, legyen alulról nyitott).

Liget (Profi): akinek átfogó ismerete van a permakultúráról, és azt a projektjén keresztül a gyakorlatban is be tudja mutatni. Tipikus liget: régóta csinálja, és egy kiforrott, komplex rendszer, alapos háttértudással a permakultúráról. Ennél a kategóriánál már elvárás, hogy legyen egy igény és nyitottság a tudás/tapasztalat átadására.

Jelentkezés: Ennél a kategóriánál is feltétel MAPER pártoló tagság, és itt egyedül a PDC is. Ha nincs, akkor kiváltható tiszteletbeli tagsággal vagy ha hivatalos partnerszervezete a MAPER-nek (pl: közösségi kert). Ahhoz, hogy valaki Liget lehessen, egy részletes google-form kitöltésére van szükség, és az abban szereplő kifejtős kérdések néhány mondatos megválaszolására, amelyekből összeáll egy bemutatkozó szöveg is, amely majd megjelenik a térképen a projekt bemutatkozásaként. Ennek kitöltése után a vezetőség kijelöl két embert, akik meglátogatják a kertet.

Közösségi/szociális fókuszú permakultúra projektek: A permakultúra-projektek túlnyomó többsége terület alapú, de a permakultúra elvei és etikája mentén közösségi/szociális fókuszú projektek is alakulnak, ezek a hazai permakultúra-hálózatnak ugyanolyan értékes kezdeményezései. Mivel a magonc kategóriánál nem projektek, hanem emberek vannak a fókuszban, ott ez a kérdés nem merül fel, de a csemete és liget kategóriákon belül az ilyen kezdeményezések is megjelenhetnek, a kategóriák definíciói náluk is hasonlóak: egyszerűbb, kevésbé kiforrott kezdeményezés inkább csemete, komplex, az élet számos területét átölelő közösségi projekt lehet akár liget is.

Telephely és liget közötti különbség: A telephely hivatalos, komolyabb elköteleződés és szorosabb együttműködés, program helyszínként rendelkezésre áll, pályázhat MAPER-en keresztül. Oktatási helyszín PDC-hez, egyéb MAPER-es oktatási tevékenységekhez. Telephely minimum 3 éve legyen liget (ebből következően MAPER-tag, és van PDC-je). Ez egy kölcsönösen előnyös kapcsolat. Nem azt jelenti, hogy még “jobb” hely (szakmailag), mint egy liget, hanem ez egy szorosabb együttműködés forma MAPER-el.