eurafagroforestry.eu/afinet

Az AFINET (Agroerdészeti Innovációs Hálózatok) projekt célja a klímaadaptív mezőgazdasági termelés megvalósítása innovatív agrár-erdészeti gyakorlat elterjesztésével. A hazai Agroerdészeti Hálózat tagjai gazdálkodók, döntéshozók, szaktanácsadók, hatósági szakemberek és kutatók, akik agrárerdészettel foglalkoznak. Az Európa-szerte alakuló hálózatok egymással összeköttetésben működnek. A hálózatokon belüli közös munka célja az, hogy az agroerdészettel kapcsolatban tapasztalt kihívások, nehézségek megoldását segítsék elő azáltal, hogy összeköttetést teremtenek az agroerdészettel foglalkozó gazdálkodók, szakemberek között és hozzáférést biztosítanak számukra a bevált, jól működő, helyben adaptálható gyakorlatokhoz.

 

A Magyar Permakultúra Egyesülettel szakmai rendezvények alkalmával kerültünk kapcsolatba, ahol megállapítottuk, hogy szemléletünkben, céljainkban és termesztési rendszereinkben sok közös vonás fedezhető fel. A permakultúra és az agroerdészet közös problémáinak, nehézségeinek megoldása érdekében ezért igyekszünk egymást támogatva tenni.